Badanie satysfakcji klienta

Największe marki i firmy dobrze zdają sobie sprawę z tego, że w obecnych czasach zadowolenie konsumenta z oferowanych usług jest jednym z filarów działalności. Na dużą skalę prowadzą one badanie satysfakcji klienta, a na podstawie uzyskanych informacji przekształcają i dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku. W naszej firmie również proponujemy rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie poznanie

Prosty sposób na zostawienie opinii

Najlepszym sposobem na skłonienie klienta do zostawienia swojej opinii na temat danej usługi jest maksymalne skrócenie czasu, który na to poświęci. Dopiero w kolejnych, opcjonalnych krokach może szerzej wyrazić swoje zdanie np. za pomocą komentarza pisemnego. W naszych systemach badania satysfakcji postawiliśmy na jedno z najprostszych, a dzięki temu najefektywniejszych możliwych rozwiązań. Po zakończeniu transakcji lub innej usługi klientowi przedstawiana jest graficzna skala zadowolenia z możliwością zaznaczenia opcji, która w najlepszym stopniu odpowiada jego odczuciom. Coś, co dla konsumenta jest krótkim i prostym procesem, dla firmy będzie źródłem wiedzy na temat tego, czy w ofercie należy coś poprawić, lepiej dostosowując ją do wymagań grupy docelowej.

Polepszanie wizerunku i wzmacnianie więzi z konsumentami

Warto też wspomnieć, że pomimo tego, że przeciętny klient zwykle nie lubi spędzać dużo czasu na badaniach opinii, to z pewnością doceni samą możliwość wyrażenia swojego poziomu satysfakcji. Dzięki niej będzie miał poczucie, że jego zdanie ma faktyczne znaczenie dla usługodawcy i że w rzeczywisty sposób przyczynia się do poprawy jakości świadczonej usługi.

Jak uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki?

Nieskomplikowany panel do wyrażania satysfakcji klienta z danej usługi to podstawowy sposób na badanie jego zadowolenia, dostarczany przez naszą firmę. By zebrane dane były bardziej szczegółowe, umożliwiamy jednak rozszerzenie systemu o kolejne opcje. Przykładem jest przypisanie panelu badania satysfakcji do konkretnego stanowiska obsługowego. Im więcej konkretnego feedback’u od grupy docelowej uzyskamy, tym owocniejsza będzie jego analiza.

Skontaktuj się teraz – wypełnij formularz