Umawianie wizyt w ramach kalendarza - moduł systemu kolejkowego

Opcjonalny moduł systemu kolejkowego, który umożliwia klientom samodzielne planowanie spotkań przez internet. Klient po uruchomieniu dedykowanej strony może wybrać temat, datę i godzinę wizyty spośród dostępnych terminów. Po podaniu wymaganych danych kontaktowych zatwierdza planowaną wizytę. Następnie w dniu wizyty zgłasza się do pracownika placówki celem odebrania zarezerwowanego biletu lub pobiera bilet z automatu po podaniu kodu weryfikującego.

Istnieje możliwość uruchomienia modułu autoryzacji, tzn. rejestracja wizyty będzie możliwa:

  • po uprzednim zalogowaniu do serwisu internetowego (np. po podaniu loginu i hasła)
  • lub po podaniu danych weryfikacyjnych, np. numeru karty Klienta lub PESEL.

Osoba zarządzająca systemem może w dowolnym momencie przesunąć lub odwołać zaplanowane spotkanie, jednocześnie zwalniając termin. Może zrobić to tylko osoba, która otrzymała takie uprawnienia od administratora systemu.

Skontaktuj się teraz – wypełnij formularz