Program Dostępność Plus

Rządowa inicjatywa powstała po to, aby wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu osoby ze szczególnymi potrzebami, choć kierowana jest do nas wszystkich. Współfinansowany przez fundusze europejskie Program Dostępność Plus ma na celu wyrównanie szans w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu osobistych celów oraz poprawę jakości życia każdego mieszkańca naszego kraju. Projekt dotyczy przede wszystkim osób z niepełnosprawnością, starszych, głuchych, niewidomych i obciążonych chorobami. Program Dostępność Plus został stworzony również z myślą o kobietach w ciąży oraz osobach opiekujących się małymi dziećmi.

Jak ułatwić korzystanie z przestrzeni publicznych?

Zapewnianie niezależności podczas korzystania z usług i produktów wszystkim ich odbiorcom przeprowadzane jest poprzez usuwanie istniejących barier fizycznych. Ograniczenia te często uniemożliwiają chorym i niepełnosprawnym skorzystanie z opieki medycznej lub innych usług. W ich miejsce implementowane są usprawnienia - technologie asystujące i elementy architektury bez barier.

Jednym z największych utrudnień w obszarze opieki zdrowotnej jest problem rejestracji w urzędach, przychodniach oraz innych placówkach medycznych. Projekt Dostępność Plus zakłada przyznawanie grantów tym instytucjom, które dążą do wyrównywania szans i realizują założenia programowe.

Innowacyjne rozwiązanie w ramach Programu Dostępność Plus

System kolejkowy Qcloud spełnia wszystkie wymagania inicjatywy Dostępność Plus. Można wyposażyć go w dodatkowy moduł zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, który realizuje standard WCAG 2.1. Funkcjonalny system został zaprogramowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami.

Moduł zapewnia, że niepełnosprawni będą przywoływani w pierwszej kolejności w trybie audio oraz wideo. Bilety również wydawane są wraz z komunikatem dźwiękowym, co ułatwia skorzystanie z rozwiązania przez osoby słabowidzące. Udogodnienie dla niewidomych stanowią także napisy punktowe Braille’a, w które wyposażone są automaty kolejkowe Qcloud.

Skontaktuj się teraz – wypełnij formularz